Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Hromosvody (LPS)

Než začnete stavět nebo rekonstruovat přečtěte si pár řádků o hromosvodech 

 

                           

Je možné, že laik (běžný stavebník rodinného domku) ani netuší, že hromosvod (LPS) patří mezi tzv. VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VETZ) dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., tudíž jeho montáž a opravy je oprávněna provádět jen a pouze fyzická nebo právnická osoba s platným oprávněním vydaným organizací Státního odborného dozoru (SOD), v daném případě TIČR (Technická inspekce České republiky). Jediná a správná cesta k provedení kvalitní ochrany před působením blesku je:

1.) Vypracování projektové dokumentace (měla by být součástí projektu domu), pokud možno již před zahájením stavby, protože pokud není již při stavbě základů proveden tzv. základový zemnič v souladu s ČSN EN 62 305-ed. 2, dodatečná montáž uzemnění se zbytečně prodraží a někdy bývá značně problematická vzhledem k již provedeným terénním   úpravám (dlažba, záhonky, okrasné keře atd...).

2.) Vybrat si seriózní odbornou elektrotechnickou firmu s příslušným oprávněním  pro provádění montáží VETZ, se kterou je potřeba být v kontaktu už při instalaci základového zemniče  (dohled na správné uložení, spojení s armováním a ochrana před korozí) a v průběhu stavby, aby byla správně provedena nejenom ochrana LPS vnější, ale i vnitřní. Ideální řešení je, že firma, která montuje LPS provádí též současně elektroinstalační práce. Vnější ochranu je nejlépe časově sladit s firmou provádějící pokrývačské práce.

3.) Vyžádat si Výchozí revizní zprávu, ze které zcela jasně vyplývá, že ochrana před účinky blesku (LPS) je provedena v souladu s projektovou dokumentací a platnými harmonizovanými normami.

Provedeme Vám návrh, výpočet rizika,  projekt, montáž a Výchozí revizi hromosvodu (LPS) dle souboru ČSN EN 62 305 1- 4, ed.2

 

Pozor ať nedopadnete jako slečna na obrázku (klikni) surprise

 

 

Klikněte na leták a otevře se celý v čitelné formě

           

 

TOPlist